Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Grupa fundamentów

GEOTECHNIKA, ANALIZA I OBLICZENIA KONSTUKCJI FUNDAMENTÓW
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu Grupa fundamentówPobierz wersje demo (trial) programu Konstruktor

Konstruktor - Grupa fundamentów

Moduł obejmuje zagadnienia z geotechniki umożliwia analizę naprężeń dla uwarstwionego podłoża gruntowego, sprawdzania wielkości osiadań, oraz przechylenia poszczególnych fundamentów i całego obiektu, z uwzględnieniem wzajemnych wpływów wielu sąsiednich różnie obciążonych fundamentów i dodatkowych obciążeń przyłożonych na podłoże. Program pozwala na definiowanie zróżnicowanego uwarstwienia gruntu pod poszczególnymi fundamentami, pozwala też na prowadzenie analizy w dowolnie zdefiniowanym punkcie przestrzeni gruntowej (np. również poza miejscami usytuowania fundamentów). Program zawiera generator podłoża warstwowego oraz generator obciążeń fundamentów.

Za pomocą programu można wykonać następujące obliczenia:

  • Wyznaczenie płaszczyzny naprężeń pod każdym fundamentem (również, gdy pod częścią fundamentu występuje szczelina – „odrywanie”)
  • Obliczanie naprężeń w gruncie pod środkiem geometrycznym fundamentu.
  • Wyznaczanie osiadań pierwotnych, wtórnych i całkowitych oraz wyznaczanie płaszczyzny osiadań dla każdego fundamentu.
  • Obliczanie osiadań średnich oraz przechylenia całej budowli.
  • Obliczenie osiadań w każdej warstwie geotechnicznej zalegającej pod fundamentem oraz w środku warstewek o grubości ok. 20 cm.
  • Wyznaczanie płaszczyzny naprężeń pod fundamentami następujących typów: stopa prostokątna, ława fundamentowa, stopa kołowa. Obliczany jest również przypadek, gdy zachodzi odrywanie stopy, przy czym wielkość odrywanej strefy nie może przekraczać wielkości zawartej w normie.
  • Wyznaczenie profilu naprężeń pod każdym fundamentem. Uwzględniane są również wpływy od fundamentów sąsiadujących oraz od dodatkowych obciążeń przyłożonych w poziomie terenu. Istnieje możliwość zdefiniowania następujących obciążeń zewnętrznych: siła skupiona, obciążenie równomierne liniowe, obciążenie równomierne powierzchniowe.
  • Wyznaczenie profilu naprężeń w dowolnie zdefiniowanym przez użytkownika miejscu. Naprężenia wyznaczane są do zadeklarowanej głębokości. Przy wyznaczaniu naprężeń w gruncie uwzględniane są naprężenia od sąsiadujących fundamentów oraz od obciążeń zewnętrznych.
  • Obliczane są osiadania pierwotne, wtórne oraz całkowite dla każdego fundamentu. Wyznaczane są również współczynniki definiujące płaszczyznę przechylenia każdego fundamentu w lokalnym układzie współrzędnych, jak również całkowite przechylenie fundamentu.
  • Istnieje również możliwość obliczania osiadań średnich całych budowli, przechylenia budowli, oraz maksymalnych względnych osiadań fundamentów budowli. Obliczane wartości porównywane są z wartościami normowymi definiowanymi w zależności od rodzaju budowli.

Program do analizy i obliczeń konstrukcji fundamentowych : Konstruktor - Grupa fundamentów Program do analizy i obliczeń konstrukcji fundamentowych : Konstruktor - Grupa fundamentów
Sprawdz cenę programu Grupa fundamentów w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie Grupa fundamentów.
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<