Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

PROJEKTOWANIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I INFORMATYCZNYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE?

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE jest częścią systemu ArCADia i rozszerzeniem produktu ArCADia BIM, składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Moduł ten przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji branżowej w zakresie obiektowego projektowania zewnętrznych sieci teletechnicznych (światłowodowych oraz miedzianych). Użytkownik korzystający z programu ma możliwość szybkiego wykonywania rysunków zewnętrznych sieci teletechnicznych na planach zagospodarowania przestrzennego bądź wykonania własnego rysunku przedstawiającego istniejącą lub projektowaną sieć w zakresie jej pasywnych składników.

Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE umożliwia projektowanie zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych na trasie: przełącznica początkowa (zakończenie kablowe początkowe: przełącznica, szafa zewnętrzna, skrzynka kablowa) – trasa linii telekomunikacyjnej – przełącznica końcowa (zakończenie kablowe końca linii: przełącznica, szafa zewnętrzna, skrzynka kablowa, zakończenie kabli w budynku), jak również dowolnej konfiguracji sieci z rozbiciem jej na wybrane elementy składowe.

Ze względu na specyfikę projektowania zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych (konieczność budowy lub rozbudowy teletechnicznej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągów kablowych, istniejących bądź projektowanych linii napowietrznych, przebudowy istniejących kabli) zakres programu obejmuje projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych w powiązaniu z wyżej wymienionymi elementami sieci. Skierowanie programu do projektantów zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych nie wyklucza możliwości przeznaczenia programu dla firm projektowo-wykonawczych zajmujących się tworzeniem koncepcji sieci telekomunikacyjnych, sporządzaniem rysunków branżowych, opracowywaniem inwentaryzacji istniejącej sieci oraz do wszystkich osób związanych z branżą telekomunikacyjną.

Program udostępnia bazę do sporządzenia kosztorysu poprzez kompleksowe zestawienie podstawowych materiałów wykorzystanych przy budowie sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem kabli i osprzętu do zakończenia kabli światłowodowych oraz miedzianych w obiektach końcowych. Tak wygenerowane zestawienia mogą być za pomocą jednego kliknięcia myszy przekazane do takich programów kosztorysowych, jak Ceninwest czy Norma. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów. Oprócz możliwości sprawnego wykonania rysunków i schematów program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania sieci. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w niniejszej aplikacji wraz z przeprowadzanymi obliczeniami i dokonywaniem sprawdzenia poprawności zaprojektowanej sieci jest perfekcyjnym narzędziem do tworzenia projektów sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem kabli światłowodowych i miedzianych.

Możliwości programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE.

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
 • Projektowanie doziemnej kanalizacji kablowej pierwotnej, wtórnej, rurociągu kablowego.
 • Projektowanie linii napowietrznej.
 • Projektowanie kabli światłowodowych i miedzianych (w tym również kabli informatycznych bądź koncentrycznych) z wykorzystaniem projektowanej lub zdefiniowanej istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Sprawdzenie poprawności przebiegu zaprojektowanych odcinków jednostkowych kabla, wybranej relacji kabla oraz poprawności podłączeń pozostałych elementów składowych projektu.
 • Generowanie raportów obliczeniowych, takich jak analiza tłumienia, wykazy odcinków kabla, opis trasy przebiegu kabla, zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej i wtórnej.
 • Generowanie schematów przebiegu kabli, schematu kanalizacji pierwotnej, rurociągu kablowego, zestawienia materiałów projektu bądź wybranej relacji.
 • Raport wybranego obiektu lub grupy obiektów.
 • Eksport zestawienia materiałów do programów kosztorysowych.

Program zapewnia pełną możliwość wyboru rozpoczęcia, jak i zakończenia pracy w dowolnym miejscu sieci. Program może być więc użyty do projektowania jedynie kanalizacji kablowej pierwotnej, studni kablowej bądź odcinka rurociągu kablowego. Ze względu na wymaganą kolejność budowy nowej lub rozbudowy istniejącej sieci (najpierw należy wybudować rury osłonowe kanalizacji bądź rurociągu kablowego, a dopiero później umieszczać w nich kable, bądź też wybudować sieć napowietrzną) jedynym ograniczeniem dla zaprojektowania kabli telekomunikacyjnych jest wcześniejsze zdefiniowanie wyżej wymienionych elementów składowych sieci. Przy projektowaniu linii kablowych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego projektant ma możliwość szybkiego uzyskania wykazu współrzędnych geodezyjnych (w postaci raportu RTF) w punktach kluczowych sieci (zagięcie linii, studnia kablowa, słup linii napowietrznej, zasobnik kablowy). Program przewiduje również możliwość wykonania podstawowych obliczeń oraz wygenerowania raportów i sprawdzeń dla projektowanych elementów sieci.

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI

Program dostępny jest również w wersji MINI jest to uproszczona wersja standardowego programu pozwalająca użytkownikowi na pracę w trybie 2D wraz z wszystkimi tego konsekwencjami. Program w tej wersji umożliwia rysowanie projektu na rzutach i podkładach rastrowych, umożliwia generowanie wszystkich rysunków automatycznych tj: aksonometrii, rozwinięć, schematów, profili itd., generuje również automatyczne zestawienia elementów użytych w projekcie wraz z eksportem do Ceninwesta.

Ograniczenia programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE MINI w porównaniu do pełnej wersji

ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE
 • Niedostępne polecenia generowania raportów obliczeń i zestawień:
  • Zestawienie studni kablowych
  • Zestawienie odcinków kanalizacji pierwotnej
  • Zestawienie współrzędnych punktów geodezyjnych
  • Opis trasy przebiegu kabla światłowodowego
  • Zestawienie odcinków kabla światłowodowego
  • Analiza tłumienia kabla światłowodowego
  • Opis trasy przebiegu kabla telekomunikacyjnego
  • Zestawienie odcinków kabla telekomunikacyjnego
  • Analiza tłumienia oraz impedancji torów kablowych
 • Niedostępne wstawianie wykazów zawartości profili i wykazów złącz w obiektach
 • Niedostępne odwzorowania obiektów modułu w widoku 3D.
 • Brak możliwości wykrywania kolizji z obiektami modułu.

Wersja MINI nie pozwala natomiast na obliczenia i automatyczne dobory parametrów instalacji. Nie generuje obiektów na widoku 3D pozwalających np na sprawdzanie kolizji z innymi elementami w projekcie np pozostałymi instalacjami.

ArCADia-SIECI ŚWIATŁOWODOWE

Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE Program ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

>>Sprawdź aktualną ofertę na ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE,
program CAD dla projektantów sieci telekomunikacyjnych.

Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<