Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

ArCADia-TERMO 5 - NOWOŚĆ w naszej ofercie.

Najnowsza wersja programu ArCADia - TERMO 5 została dostosowana do nowych, obowiązujących od 01.01.2014 r. warunków technicznych WT 2014 wpływających na wykonywanie projektowanej charakterystyki energetycznej oraz charakterystyki energetycznej budynku.

Zmiany w programie ArCADia-TERMO 5 to:

 • Nowy wygląd strony tytułowej świadectwa energetycznego uwzględniający, zgodnie z WT 2014, wartość maksymalną EP (wskaźnik EPmax) jako graniczną wielkość dla obliczonego wskaźnika EP.
 • Wprowadzono nowy sposób obliczeń wartości maksymalnej EP, oparty o cząstkowe wartości dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH+W, chłodzenia ∆EPC, i oświetlenia ∆EPL.
 • Dodano dodatkową wartość EPmax+15% dla budynku lub lokalu przebudowywanego na wykresie końcowym wskaźnika EP (suwak).
 • Dostosowano raporty świadectwa energetycznego i projektowanej charakterystyki do warunków technicznych WT 2014.
 • Dodano wartości maksymalne współczynników przenikania ciepła U(max) dla okien i drzwi oraz Uc(max) dla pozostałych przegród uzależnione od temperatury stref cieplnych.
 • Zmodyfikowano wartość graniczną A0max powierzchni okien.
 • Zmodyfikowano warunek g współczynnika przepuszczalności całkowitej promieniowania słonecznego.
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania przez użytkownika parametrów EPmax , U(max) i Uc(max) dla przyszłych warunków technicznych WT 2017 i WT 2021.

ArCADia-TERMO 5 PRO ArCADia-TERMO 5 LT


Należy również pamiętać o istotnych zmianach w zakresie formy projektu budowalnego które weszły w życie w październiku 2013r. Program ArCADia-TERMO 5 wraz z dodatkowymi modułami Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny w pełni zaspokaja aktualne potrzeby projektantów w zakresie niezbędnych obliczeń związanych z nowymi wymogami projektowania.
Dodatkowe moduły Efekt ekonomiczny i Efekt ekologiczny dla ArCADia-TERMO 5 to:
Możliwość wykonywania projektów budowalnych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 21 czerwca 2013r przez nowe rozporządzenie (Dz.U. z 2 lipca 2013 Poz. 762) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe rozporządzenie (weszło w życie 3.10.2013) w stosunku do każdego budynku wprowadza konieczność analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:

 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
 • dostępne nośniki energii,
 • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
  - systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
  - systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego
 • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
 • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;


Program ArCADia-TERMO rozszerzony o moduły Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny w pełni pozwala wykonywać analizę środowiskową oraz ekonomiczną, o której mowa w rozporządzeniu.

Efekt ekologiczny to moduł który umożliwia obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków. Program dedykowany jest dla audytorów energetycznych. Obliczenia wygenerowane za pomocą modułu znajdują zastosowanie w audycie wykorzystującym dotacje unijne lub z NFOŚiGW. Pozwala porównać projektowane systemy w budynku z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne). Dodatkowo program umożliwia sprawdzenie ilości zużycia paliw w budynku dla zaprojektowanych systemów oraz analizę zużycia dla alternatywnych źródeł energii.

Efekt ekonomiczny jest programem do szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku, dedykowany jest dla doradców energetycznych i projektantów źródeł ciepła. Program na podstawie danych wprowadzonych w świadectwie Charakterystyki Energetycznej wylicza zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego wraz z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych. Dodatkowo program umożliwia przeprowadzenie analizy ekonomicznej wybranych systemów w budynku z systemami alternatywnymi źródłami energii.

aktualizacja: 17.01.2014
Wersja do wydruku
Polecam
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<