Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (świadectwo energetyczne) a Audyt Energetyczny

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi być wpisana do rejestru osób uprawnionych do sporządzania tego typu opracowań, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków: - Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Zobacz pełny opis programu ArCADia-TERMO
Program, który wykonuje certyfikat energetyczny, również przez import danych z rysunku architektonicznego.

Co to jest Audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest dokumentem zawierającym parametry ekonomiczno-techniczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wykonuje się go w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Audyty energetyczne wymagane są także do realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych z innych źródeł (np. WFOŚiGW, Regionalnych Programów Operacyjnych, itp.) Do sporządzania audytu energetycznego nie są wymagane żadne uprawnienia dla osoby wykonującej dokument.

Aktualne podstawy prawne dotyczące audytów energetycznych:
- Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zobacz pełny opis programu ArCADia-TERMO PRO
Program, który wykonuje audyt energetyczny, również przez import danych z rysunku architektonicznego.


Zestawienie Audyt energetyczny a Świadectwo charakterystyki energetycznej


  Certyfikat energetyczny Audyt energetyczny
Cel: Opisuje stan aktualny budynku. Przygotowanie termomodernizacji budynku.
Wynik: Pozwala ocenić jakość techniczną budynku i koszty jego eksploatacji. Określa metody, efekt i koszt termomodernizacji.
Okres ważności: 10 lat o ile stan budynku nie ulega zmianie. Jednorazowy, na określone prace termomodernizacyjne.
Wykonywany: Kilkakrotnie, w zależności od zmian charakterystyki energetycznej, upływu daty ważności. Jest wykonywany zazwyczaj jednorazowo.
Cel wykonywania: Konieczny przy sprzedaży/najmie lokalu, może stanowić uzasadnienie kosztów czynszu lub ceny sprzedaży, wskazanie do termomodernizacji. Stanowi podstawę prac termomodernizacyjnych oraz jest konieczny do uzyskania kredytu na termomodernizację.

aktualizacja: 02.01.2016
Wersja do wydruku
Polecam
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<