Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
Najnowsza 8 wersja programu ArCADia TERMOCAD wprowadza nowy podział wersji. Dzięki temu przyszły Użytkownik może wybrać precyzyjnie jakiej funkcjonalności potrzebuje bez potrzeby inwestowania w bogatsze wersje. Jasny podział umożliwia dopasowanie wyboru programu pod swoje potrzeby.

Obecnie do wyboru mamy wersję:
ArCADia TERMOCAD ŚCHE 8 – do świadectw energetycznych wszystkich budynków.
ArCADia TERMOCAD PCHE 8 – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych.
ArCADia TERMOCAD Audyt 9 – do audytów energetycznych, remontowych, efektywności energetycznej, a także do audytów powykonawczych.

Zmniejszono więc liczbę programów podstawowych do trzech, również liczba dodatkowych modułów obliczeniowych została zmniejszona. Funkcjonalność modułów Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny oraz Dotacje NF15/4 została przeniesiona do programu ArCADia-TERMOCAD PCHE. Aktualnie więc dostępne są tylko trzy moduły dodatkowe: Dobór grzejników, Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą oraz Ocena energetyczna.
Z modułem Dobór grzejników otrzymujemy dodatkową funkcjonalność pozwalającą na dobranie ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, powietrznego i innego dla każdego pomieszczenia. Obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących możemy wykonać dzięki modułowi Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Moduł Ocena energetyczna nie wymaga obecnie klucza USB który służył do przechowywania licencji, oprogramowanie ArCADia-TERMOCAD w całości korzysta obecnie z bardziej elastycznego systemu licencji sieciowych.

Powrót do listy zobacz

ArcADia-TERMO - Interfejs i obsługa programu cz.1

Informacje ogólne na temat korzystania z programu ArCADia-TERMO i dostępnych w nim funkcji. Opis oferowanych wersji od LT do PRO, modułów dodatkowych wzbogacających obliczenia, etapów obliczeń, paska nawigatora, wysuwanego panelu konfiguracyjnego, menu, opcji, ustawień, wbudowanej pomocy. Opis funkcjonalności: dodawania, usuwania, kopiowania, wklejania, kalkulatora, przycisków "tablice", "baza", "oblicz", ...;, list rozwijalnych, pól liczbowych edytowalnych i wynikowych. Omówienie raportu o błędach, dymków pomocy, suwaka wartości wskaźnika EP i funkcji odświeżania.

ArCADia-TERMO - Dane o budynku cz. 2

Wprowadzanie ogólnych danych o budynku: jego przeznaczenia, rodzaju (pełnionej funkcji), technologii wznoszenia, roku budowy, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, położenia (wybór stacji pogodowej i strefy klimatycznej), krotności wymian powietrza. Edycja danych meteorologicznych, obrót budynku, wskazanie systemów do obliczeń (system ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i/lub oświetlenia).

ArCADia-TERMO - Dane projektu i szablon adresu cz.3

Wprowadzanie danych adresowych budynku, którego dotyczy opracowanie, danych inwestora i osoby/jednostki sporządzającej obliczenia. Zapis i wczytywanie szablonu danych adresowych.

ArCADia-TERMO - Definiowanie ścian o znanych warstwach cz.4

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody poprzez zdefiniowanie jej warstw. Wybór typu przegrody, wprowadzanie jej nazwy i symbolu, wyszukiwanie materiałów w bazie, podawanie grubości poszczególnych warstw, dobór typów mostków cieplnych, uwzględnianie poprawek na dodatki do współczynnika przenikania ciepła.

ArCADia-TERMO - Definiowanie przegród o strukturze warstwowej cz.5

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody poprzez zdefiniowanie jej warstw. Wybór sposobu obliczeń, typu przegrody, wprowadzanie jej nazwy i symbolu, wyszukiwanie materiałów w bazie, podawanie grubości poszczególnych warstw, dobór typów mostków cieplnych. Określanie dodatkowych parametrów dla przegród typu strop wewnętrzny, ściana na gruncie czy podłoga na gruncie.

ArCADia-TERMO - Definiowanie okien i drzwi cz.6

Definiowanie przegród przezroczystych: ich wymiarów, współczynnika przenikania ciepła, parametrów oszklenia, typu mostka cieplnego. Wprowadzanie danych dla przegrody typu drzwi: współczynnika przenikania ciepła, typu mostka cieplnego oraz wymiarów.

ArCADia-TERMO - Podłoga na gruncie cz.7

Definiowanie przegrody typu podłoga na gruncie. Określanie warstw oraz parametrów dodatkowych: zagłębienia, obwodu i powierzchni płyty podłogowej oraz parametru charakterystycznego B'.

ArCADia-TERMO - Izolacja krawędziowa podłogi cz.8

Dobór ustawień umożliwiających uwzględnienie w obliczeniach izolacji krawędziowej podłogi na gruncie. Uzupełnianie parametrów dodatkowych dla tego typu przegrody oraz wybór rodzaju izolacji krawędziowej.

ArCADia-TERMO - Definiowanie przegród niejednorodnych cz.9

Definiowanie dachu o konstrukcji belkowej. Dodawanie wycinków, określanie warstw i długości poszczególnych wycinków, obliczanie kresu dolnego i górnego oporu cieplnego, obliczanie całkowitego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody o strukturze niejednorodnej.

ArCADia-TERMO- Strefy cieplne cz. 10

Dodawanie stref cieplnych ogrzewanych i nieogrzewanych. Wprowadzanie podstawowych parametrów: powierzchni, kubatury, temperatury, nazwy. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło: strat przez przenikanie/grunt/wentylację, zysków wewnętrznych, zysków od nasłonecznienia, wewnętrznej pojemności cieplnej.

ArCADia-TERMO - Definiowanie źródeł ciepła cz. 11

Wprowadzanie danych dla systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Definiowanie nazw źródeł, ich udziałów procentowych, sprawności cząstkowych, określanie parametrów instalacji oraz obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń pomocniczych.

ArCADia-TERMO - Szablony źródel ciepła cz. 12

Stosowanie szablonów źródeł ciepła. Tworzenie i wczytywanie szablonów, ich typy i formaty.

ArCADia-TERMO - Dodawanie wielu źródeł ciepła cz. 13

Wprowadzanie danych dla systemów mieszanych. Określanie nazw źródeł, ich udziałów procentowych, sprawności cząstkowych, definiowanie parametrów instalacji oraz obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń pomocniczych.

ArCADia-TERMO - Dobór grzejników cz. 14

Instrukcja definiowania ustawień niezbędnych do doboru ogrzewania. Przykład doboru ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz rozdziału obciążenia cieplnego do otaczających pomieszczeń.

Powrót do listy zobacz
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<