Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
Program ArCADia TERMOCAD został podzielony pod względem funkcjonalności na trzy wersje. Dzięki temu przyszły Użytkownik może wybrać precyzyjnie jakiej funkcjonalności potrzebuje bez potrzeby inwestowania w bogatsze wersje. Jasny podział umożliwia dopasowanie wyboru programu pod swoje aktualne potrzeby, jednocześnie pozostawia możliwość rozbudowy programu w przyszłości. Wszystkie trzy wersje programu działają w ramach jednej instalacji programu.

Obecnie do wyboru mamy wersję:
ArCADia TERMOCAD ŚCHE 10 – do świadectw energetycznych wszystkich budynków.
ArCADia TERMOCAD PCHE 10 – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych.
ArCADia TERMOCAD Audyt 10 – do audytów energetycznych, remontowych, efektywności energetycznej, a także do audytów powykonawczych.

Wraz z prowadzeniem wersji 8 programu ArCADia-TERMOCAD, zmniejszono również liczbę dodatkowych modułów obliczeniowych. Funkcjonalność modułów Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny oraz Dotacje NF15/4 została przeniesiona do programu ArCADia-TERMOCAD PCHE. Aktualnie więc dostępne są tylko trzy moduły dodatkowe: Dobór grzejników, Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą oraz Ocena energetyczna.
Z modułem Dobór grzejników otrzymujemy dodatkową funkcjonalność pozwalającą na dobranie ogrzewania podłogowego, grzejnikowego, powietrznego i innego dla każdego pomieszczenia. Obliczenia zysków ciepła do doboru urządzeń chłodzących możemy wykonać dzięki modułowi Klimatyzacja – zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Moduł Ocena energetyczna nie wymaga obecnie klucza USB który służył do przechowywania licencji, oprogramowanie ArCADia-TERMOCAD w całości korzysta obecnie z bardziej elastycznego systemu licencji sieciowych.

Powrót do listy zobacz

ArcADia-TERMO - Interfejs i obsługa programu cz.1

Informacje ogólne na temat korzystania z programu ArCADia-TERMO i dostępnych w nim funkcji. Opis oferowanych wersji od LT do PRO, modułów dodatkowych wzbogacających obliczenia, etapów obliczeń, paska nawigatora, wysuwanego panelu konfiguracyjnego, menu, opcji, ustawień, wbudowanej pomocy. Opis funkcjonalności: dodawania, usuwania, kopiowania, wklejania, kalkulatora, przycisków "tablice", "baza", "oblicz", ...;, list rozwijalnych, pól liczbowych edytowalnych i wynikowych. Omówienie raportu o błędach, dymków pomocy, suwaka wartości wskaźnika EP i funkcji odświeżania.

ArCADia-TERMO - Dane o budynku cz. 2

Wprowadzanie ogólnych danych o budynku: jego przeznaczenia, rodzaju (pełnionej funkcji), technologii wznoszenia, roku budowy, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, położenia (wybór stacji pogodowej i strefy klimatycznej), krotności wymian powietrza. Edycja danych meteorologicznych, obrót budynku, wskazanie systemów do obliczeń (system ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i/lub oświetlenia).

ArCADia-TERMO - Dane projektu i szablon adresu cz.3

Wprowadzanie danych adresowych budynku, którego dotyczy opracowanie, danych inwestora i osoby/jednostki sporządzającej obliczenia. Zapis i wczytywanie szablonu danych adresowych.

ArCADia-TERMO - Definiowanie ścian o znanych warstwach cz.4

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody poprzez zdefiniowanie jej warstw. Wybór typu przegrody, wprowadzanie jej nazwy i symbolu, wyszukiwanie materiałów w bazie, podawanie grubości poszczególnych warstw, dobór typów mostków cieplnych, uwzględnianie poprawek na dodatki do współczynnika przenikania ciepła.

ArCADia-TERMO - Definiowanie przegród o strukturze warstwowej cz.5

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody poprzez zdefiniowanie jej warstw. Wybór sposobu obliczeń, typu przegrody, wprowadzanie jej nazwy i symbolu, wyszukiwanie materiałów w bazie, podawanie grubości poszczególnych warstw, dobór typów mostków cieplnych. Określanie dodatkowych parametrów dla przegród typu strop wewnętrzny, ściana na gruncie czy podłoga na gruncie.

ArCADia-TERMO - Definiowanie okien i drzwi cz.6

Definiowanie przegród przezroczystych: ich wymiarów, współczynnika przenikania ciepła, parametrów oszklenia, typu mostka cieplnego. Wprowadzanie danych dla przegrody typu drzwi: współczynnika przenikania ciepła, typu mostka cieplnego oraz wymiarów.

ArCADia-TERMO - Podłoga na gruncie cz.7

Definiowanie przegrody typu podłoga na gruncie. Określanie warstw oraz parametrów dodatkowych: zagłębienia, obwodu i powierzchni płyty podłogowej oraz parametru charakterystycznego B'.

ArCADia-TERMO - Izolacja krawędziowa podłogi cz.8

Dobór ustawień umożliwiających uwzględnienie w obliczeniach izolacji krawędziowej podłogi na gruncie. Uzupełnianie parametrów dodatkowych dla tego typu przegrody oraz wybór rodzaju izolacji krawędziowej.

ArCADia-TERMO - Definiowanie przegród niejednorodnych cz.9

Definiowanie dachu o konstrukcji belkowej. Dodawanie wycinków, określanie warstw i długości poszczególnych wycinków, obliczanie kresu dolnego i górnego oporu cieplnego, obliczanie całkowitego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody o strukturze niejednorodnej.

ArCADia-TERMO- Strefy cieplne cz. 10

Dodawanie stref cieplnych ogrzewanych i nieogrzewanych. Wprowadzanie podstawowych parametrów: powierzchni, kubatury, temperatury, nazwy. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło: strat przez przenikanie/grunt/wentylację, zysków wewnętrznych, zysków od nasłonecznienia, wewnętrznej pojemności cieplnej.

ArCADia-TERMO - Definiowanie źródeł ciepła cz. 11

Wprowadzanie danych dla systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Definiowanie nazw źródeł, ich udziałów procentowych, sprawności cząstkowych, określanie parametrów instalacji oraz obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń pomocniczych.

ArCADia-TERMO - Szablony źródel ciepła cz. 12

Stosowanie szablonów źródeł ciepła. Tworzenie i wczytywanie szablonów, ich typy i formaty.

ArCADia-TERMO - Dodawanie wielu źródeł ciepła cz. 13

Wprowadzanie danych dla systemów mieszanych. Określanie nazw źródeł, ich udziałów procentowych, sprawności cząstkowych, definiowanie parametrów instalacji oraz obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń pomocniczych.

ArCADia-TERMO - Dobór grzejników cz. 14

Instrukcja definiowania ustawień niezbędnych do doboru ogrzewania. Przykład doboru ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz rozdziału obciążenia cieplnego do otaczających pomieszczeń.

ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 | obliczenia i raport do programu Czyste powietrze

Nowa wersja programu ArCADia-TERMOCAD 10 umożliwia automatyczne wypełnienie przez program dokumentu podsumowującego audyt energetyczny wymaganego w ramach programu Czyste powietrze. Film przedstawia sposób wprowadzania danych niezbędnych do tego celu. Link do programu Czyste powietrze: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

ArCADia-TERMOCAD | Definiowanie pompy ciepła

Film przedstawia przykład definiowania pompy ciepła jako źródło ogrzewania w programie ArCADia-TERMOCAD na potrzeby audytu energetycznego. Założono, że pompa ciepła będzie zasilana z dwóch źródeł, tj. z instalacji fotowoltaicznej oraz z sieci elektroenergetycznej.

ArCADia-TERMOCAD Audyt 10 | Jak wykonać audyt energetyczny budynku - krok po kroku

Film przedstawia wykonywanie audytu energetycznego na podstawie modelu 3D budynku w programie ArCADia-TERMOCAD Audyt 10. Rozdziały: Wstęp - wprowadzenie, wybór tematu opracowania, synchronizacja modelu 3D budynku z częścią obliczeniową. Dane wejściowe - opis projektu, wybór rodzaju budynku oraz jego dane geometryczne. Obliczenia cieplne - omówienie przegród z modelu 3D, definicja pomieszczeń oraz stref cieplnych. Dane ogólne - klasyfikacja pomieszczeń, wprowadzenie danych ogólnych do audytu. System grzewczy -; definicja istniejącego systemu grzewczego oraz określenie wariantu po modernizacji. Ciepła woda użytkowa - definicja istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej oraz określenie wariantu po modernizacji. Ściana - termomodernizacja ściany zewnętrznej. Okna - termomodernizacja okien zewnętrznych. Dane dodatkowe oraz Warianty termomodernizacyjne - dane dodatkowe takie, jak OZE, premia MZG, Czyste powietrze oraz tworzenie końcowych wariantów termomodernizacyjnych.

Powrót do listy zobacz
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<