Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
ArCADia-TERMOCAD to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku. Wykonywanie audytu energetycznego i remontowego wg rozporządzeń z dn. 17.03.2009 r. i z 3.09.2015 r., audytu efektywności energetycznej wg rozp. MG z 10.08.2012 r. oraz świadectw charakterystyki energetycznej i projektowanych charakterystyk energetycznych wg rozporządzenia MI z dn. 6.11.2008 r., rozp. MIiR z dn. 3.06.2014 r. i rozp. MIiR z dn. 27.02.2015 r. Program współpracuje z modułami Dobór grzejników, Klimatyzacja, Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny oraz Dotacje NF15/40, dzięki którym możemy porównywać i optymalizować rozwiązania architektoniczne i systemowe tak, aby uzyskać energooszczędny i ekonomiczny w eksploatacji budynek. Dodatkowo dostępna jest Metoda zużyciowa, pozwalająca na szybkie sporządzenie świadectwa energetycznego według wytycznych z rozp. z dn. 27.02.2015 r. Program posiada wbudowany edytor graficzny CAD do modelowania bryły budynku na potrzeby obliczeń cieplnych. Program umożliwia import pliku .dwg oraz import/eksport projektów systemu ArCADia BIM.

Powrót do listy zobacz

ArcADia-TERMO - Interfejs i obsługa programu cz.1

Informacje ogólne na temat korzystania z programu ArCADia-TERMO i dostępnych w nim funkcji. Opis oferowanych wersji od LT do PRO, modułów dodatkowych wzbogacających obliczenia, etapów obliczeń, paska nawigatora, wysuwanego panelu konfiguracyjnego, menu, opcji, ustawień, wbudowanej pomocy. Opis funkcjonalności: dodawania, usuwania, kopiowania, wklejania, kalkulatora, przycisków "tablice", "baza", "oblicz", ...;, list rozwijalnych, pól liczbowych edytowalnych i wynikowych. Omówienie raportu o błędach, dymków pomocy, suwaka wartości wskaźnika EP i funkcji odświeżania.

ArCADia-TERMO - Dane o budynku cz. 2

Wprowadzanie ogólnych danych o budynku: jego przeznaczenia, rodzaju (pełnionej funkcji), technologii wznoszenia, roku budowy, powierzchni zabudowy, liczby kondygnacji, położenia (wybór stacji pogodowej i strefy klimatycznej), krotności wymian powietrza. Edycja danych meteorologicznych, obrót budynku, wskazanie systemów do obliczeń (system ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i/lub oświetlenia).

ArCADia-TERMO - Dane projektu i szablon adresu cz.3

Wprowadzanie danych adresowych budynku, którego dotyczy opracowanie, danych inwestora i osoby/jednostki sporządzającej obliczenia. Zapis i wczytywanie szablonu danych adresowych.

ArCADia-TERMO - Definiowanie ścian o znanych warstwach cz.4

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody poprzez zdefiniowanie jej warstw. Wybór typu przegrody, wprowadzanie jej nazwy i symbolu, wyszukiwanie materiałów w bazie, podawanie grubości poszczególnych warstw, dobór typów mostków cieplnych, uwzględnianie poprawek na dodatki do współczynnika przenikania ciepła.

ArCADia-TERMO - Definiowanie przegród o strukturze warstwowej cz.5

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody poprzez zdefiniowanie jej warstw. Wybór sposobu obliczeń, typu przegrody, wprowadzanie jej nazwy i symbolu, wyszukiwanie materiałów w bazie, podawanie grubości poszczególnych warstw, dobór typów mostków cieplnych. Określanie dodatkowych parametrów dla przegród typu strop wewnętrzny, ściana na gruncie czy podłoga na gruncie.

ArCADia-TERMO - Definiowanie okien i drzwi cz.6

Definiowanie przegród przezroczystych: ich wymiarów, współczynnika przenikania ciepła, parametrów oszklenia, typu mostka cieplnego. Wprowadzanie danych dla przegrody typu drzwi: współczynnika przenikania ciepła, typu mostka cieplnego oraz wymiarów.

ArCADia-TERMO - Podłoga na gruncie cz.7

Definiowanie przegrody typu podłoga na gruncie. Określanie warstw oraz parametrów dodatkowych: zagłębienia, obwodu i powierzchni płyty podłogowej oraz parametru charakterystycznego B'.

ArCADia-TERMO - Izolacja krawędziowa podłogi cz.8

Dobór ustawień umożliwiających uwzględnienie w obliczeniach izolacji krawędziowej podłogi na gruncie. Uzupełnianie parametrów dodatkowych dla tego typu przegrody oraz wybór rodzaju izolacji krawędziowej.

ArCADia-TERMO - Definiowanie przegród niejednorodnych cz.9

Definiowanie dachu o konstrukcji belkowej. Dodawanie wycinków, określanie warstw i długości poszczególnych wycinków, obliczanie kresu dolnego i górnego oporu cieplnego, obliczanie całkowitego współczynnika przenikania ciepła dla przegrody o strukturze niejednorodnej.

ArCADia-TERMO- Strefy cieplne cz. 10

Dodawanie stref cieplnych ogrzewanych i nieogrzewanych. Wprowadzanie podstawowych parametrów: powierzchni, kubatury, temperatury, nazwy. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło: strat przez przenikanie/grunt/wentylację, zysków wewnętrznych, zysków od nasłonecznienia, wewnętrznej pojemności cieplnej.

ArCADia-TERMO - Definiowanie źródeł ciepła cz. 11

Wprowadzanie danych dla systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Definiowanie nazw źródeł, ich udziałów procentowych, sprawności cząstkowych, określanie parametrów instalacji oraz obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń pomocniczych.

ArCADia-TERMO - Szablony źródel ciepła cz. 12

Stosowanie szablonów źródeł ciepła. Tworzenie i wczytywanie szablonów, ich typy i formaty.

ArCADia-TERMO - Dodawanie wielu źródeł ciepła cz. 13

Wprowadzanie danych dla systemów mieszanych. Określanie nazw źródeł, ich udziałów procentowych, sprawności cząstkowych, definiowanie parametrów instalacji oraz obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń pomocniczych.

ArCADia-TERMO - Dobór grzejników cz. 14

Instrukcja definiowania ustawień niezbędnych do doboru ogrzewania. Przykład doboru ogrzewania grzejnikowego i podłogowego oraz rozdziału obciążenia cieplnego do otaczających pomieszczeń.

Powrót do listy zobacz
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<