Wprowadzenie

Instalowanie i uruchamianie programu

Praca z programem

Opis elementów programu

Tworzenie struktury modelu

Opis i edycja obiektów

Rurociągi

Kształtki

Kreator rozmieszczenia mocowań rur

Kreator zmian i połączeń w instalacji

Automatyczny dobór parametrów elementów instalacji grzewczej

Obliczenia i interpretacja wyników

Aksonometria

Zestawienia i wykazy