Wprowadzenie

Zakres merytoryczny

Opis danych wejściowych projektu

Opis obliczeń współczynnika przenikania ciepła „U" przegród

Opis obliczeń strat ciepła w pomieszczeniu

Opis obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło na cele ogrzewania i wentylacji

Opis obliczeń sezonowego zapotrzebowania na chłód na cele chłodzenia i wentylacji

Wydruki obliczeń

Praca z modułem Audyt

Opis elementów modułu Audyt

Wprowadzanie danych do okien dialogowych

ETAP Dane ogólne

ETAP System grzewczy

ETAP Ciepła woda użytkowa

ETAP Ściany, stropy, stropodachy

ETAP Okna, drzwi, wentylacja

ETAP Warianty termomodernizacyjne

Wyniki obliczeń modułu Audyt

Certyfikat

EFEKT EKOLOGICZNY

EFEKT EKONOMICZNY

DOBÓR GRZEJNIKÓW

KLIMATYZACJA

Metoda zużyciowa