Skróty z klawiatury

W edytorze dla prezentacji alternatywnej 2D do dyspozycji są następujące skróty klawiaturowe:

 

Klawisz/Kombinacja klawiszy

Polecenie

Ctrl+A

Wybierz wszystko

Delete

Usuń wybrane

Esc

Przerwanie bieżącego polecenia i przełączenie na funkcję wyboru.

Dla polilinii nastąpi stworzenie polilinii.

+

Powiększenie podglądu

-

Zmniejszenie podglądu