Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie i integracji z usługami firmy Google. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj

I.T.I. - BUDOWNICTWO OGÓLNE

INŻYNIERSKIE KOMPEDIUM WIEDZY
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu I.T.I. - BUDOWNICTWO OGÓLNE Pobierz wersje demo (trial) programu ITI
Opis|Moduły programu|

I.T.I - BUDOWNICTWO OGÓLNE


Obciążenia

1. Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001.
Tablica zawiera dane i przeliczenia dotyczące obciążeń stałych zawartych w normie PN-82/B-02001

2. Obciążenia użytkowe wg PN-82/B-02003.
Tablica Zawiera dane i przeliczenia dotyczące obciążeń użytkowych (technologicznych i montażowych) zawartych w normie PN-82/B-02003.

3. Obciążenia użytkowe wg PN-82/B-02003 - ciężary objętościowe.
Tablica zawiera dane dotyczące obciążeń użytkowych w postaci ciężarów objętościowych materiałów zawartych w normie PN-82/B-02003.

4. Obciążenie oblodzeniem wg PN-87/B-02013.
Moduł budowlany przeznaczony do ustalania obciążenia oblodzeniem elementów budowlanych (kształtowników, prętów i profili) wg PN-87/B-02013.

5. Obciążenia pojazdami wg PN-82/B-02004.
Tablica zawiera dane i przeliczenia dotyczące obciążeń pojazdami zawarte w normie PN-82/B-02004.

6. Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/AZ1
Moduł budowlany przeznaczony do ustalania obciążenia wiatrem budynków, budowli i innych elementów budowlanych wg PN-77/B02011 uwzględniający poprawkę AZ1 (lipiec 2009).

7. Obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010 (Az1 z 2006).
Moduł budowlany przeznaczony do ustalania obciążenia śniegiem dowolnych typów dachów i ich fragmentów powierzchni oraz innych obiektów wg PN-80/B-02010 z poprawką Az1 z 2006 roku.

8. Rozkład obciążeń na dachu.
Moduł budowlany przeznaczony do ustalania rozkładu obciążeń na dachu zależnie od rodzaju obciążenia i kąta pochylenia połaci dachowej.


Statyka

1. Profile złożone.
Moduł budowlany przeznaczony do ustalania charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych dowolnych złożeń przekrojów stalowych lub innych. Moduł zawiera bibliotekę podstawowych profili stalowych i drewnianych oraz edytor umożliwiający budowanie dowolnego złożenia i edycję wymiarów pojedynczych profili.

2. Belki ciągłe.
Moduł statyczny przeznaczony do ustalania ekstremalnych wartości momentów przęsłowych, podporowych i reakcji dla belek ciągłych (do 5 równych przęseł) dla podanych obciążeń stałych i zmiennych (ciągłych i skupionych). Program pokazuje również schemat statyczny obciążenia zmiennego, budujący dane ekstremum obwiedni reakcji lub momentu sił wewnętrznych.

3. Rama prostokątna.
Moduł do ustalania sił wewnętrznych i reakcji, sztywnych ram prostokątnych o podporach stałych lub przegubowych – łącznie 12 schematów statycznych.


Konstrukcjae stalowe

1. Śruby, nity i akcesoria
Moduł prezentujący podstawowe dane techniczne śrub, nakrętek i nitów oraz ich oznaczenia na rysunkach technicznych.

2. Blachy trapezowe
Moduł prezentujący podstawowe parametry doboru blach trapezowych produkowanych przez: FLORPROFILE, MITTAL STEEL i BALEXMETAL.

3. Klasy właściwości mechanicznych śrub wg PN-90/B-03200.
Moduł prezentujący charakterystyki wytrzymałościowe śrub i nakrętek według normy PN-90/B-03200.

4. Ściskanie osiowe wg PN-90/B-03200.
Moduł do wymiarowania na ściskanie osiowe dwuteowników walcowanych wg PN-90/B-03200.

5. Rozciąganie osiowe wg PN-90/B-03200.
Moduł do wymiarowania na rozciąganie osiowe dwuteowników walcowanych wg PN-90/B-03200.

6. Zginanie dwukierunkowe wg PN-90/B-03200.
Moduł do wymiarowania na zginanie dwukierunkowe (z uwzględnieniem zwichrzenia), dwuteowników walcowanych wg PN-90/B-03200.

7. Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem - PN-90/B-03200.
Moduł do wymiarowania na zginanie dwukierunkowe (ze zwichrzeniem) i ściskanie, dwuteowników walcowanych wg PN-90/B-03200.

8. Zginanie dwukierunkowe z rozciąganiem - PN-90/B-03200.
Moduł do wymiarowania na zginanie dwukierunkowe (z uwzględnieniem zwichrzenia) i rozciąganie, dwuteowników walcowanych wg PN-90/B-03200.


Konstrukcje żelbetowe

1. Dobór zbrojenia płyt
Moduł wykonujący dobór i rzeczywisty rozkład zbrojenia w płycie jednoprzęsłowej na podstawie zadanej potrzebnej wartości przekroju zbrojenia, z uwzględnieniem otulenia bocznego lub bez. Program dokonuje doboru zbrojenia o jednej lub dwóch średnicach użytych prętów, a także wylicza rzeczywista powierzchnię zbrojenia przyjętego.

2. Stropy gęstożebrowe
Moduł budowlany przeznaczony do określania i doboru podstawowych parametrów stropu typu Teriva (4.0/1/2/3; 6.0; 8.0) takich jak rozpiętość modularna, dopuszczalne obciążenie stropu i belek, dane montażowe i technologiczne oraz zużycie materiałów. Dane do modułu opracowano na podstawie instrukcji „Stropy Teriva – Projektowanie i wykonanie” R. Jarmontowicz i J. Sieczkowski wydanej przez PPPU Inwenta Sp. z o. o. 2004 r.

3. Długość haków według PN-B-03264:2002.
Moduł budowlany przeznaczony do obliczania długości haków i średnic gięcia prętów zbrojeniowych ze stali gładkiej lub żebrowanej według PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Długość zakotwienia według PN-B-03264:2002.
Moduł budowlany przeznaczony do obliczania długości zakotwienia prętów zbrojeniowych ze stali gładkiej lub żebrowanej według PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. Rozkład zbrojenia w belce wg PN-B-03264:2002.
Moduł do wykonywania na podstawie PN-B-03264: 2002, automatycznego rozkładu zbrojenia w przekroju prostokątnym, w postaci jednakowych lub różnych średnic prętów ułożonych w wielu rzędach, z automatycznym liczeniem położenia środka ciężkości zbrojenia.

6. Schody płytowe
Moduł służący do obliczania zbrojenia schodów płytowych na podstawie stanów granicznych nośności i użytkowania, zgodnie z PN-B-03264: 2002.

7. Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03264:2002.
Moduł do wymiarowania na ściskanie mimośrodowe wg PN-B-03264: 2002, metodą uproszczoną, żelbetowych przekrojów prostokątnych, obciążonych jednokierunkowo z uwzględnieniem wpływu smukłości (zbrojenie symetryczne i niesymetryczne). 8. Zginanie według PN-B-03264:2002.
Moduł do wymiarowania na zginanie wg PN-B-03264: 2002, metodą uproszczoną żelbetowych przekrojów prostokątnych i teowych, z uwzględnieniem przekrojów podwójnie zbrojonych i wyliczaniem minimalnego zbrojenia konstrukcyjnego.


Konstrukcje drewniane

1. Wyznaczanie sił przekrojowych w krokwiach
Moduł do obliczeń sił przekrojowych w krokwiach.

2. Dachy jętkowe
Moduł do obliczeń statycznych dachów jętkowych.

3. Zginanie z siłą osiową według PN-B-03150:2000.
Moduł do sprawdzania nośności drewnianych przekrojów prostokątnych, zginanych z drewna litego lub klejonego, z uwzględnieniem sił osiowych i stateczności, w dwukierunkowym stanie naprężenia, wg PN-B-03150: 2000 Az1 i Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03150:2000.
Moduł do sprawdzania nośności drewnianych przekrojów prostokątnych, ściskanych mimośrodowo z drewna litego lub klejonego, z uwzględnieniem sprawdzania stateczności, w dwukierunkowym stanie naprężenia, wg PN-B-03150: 2000 Az1 i Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.


Grunty

1. Nośność gruntu jednorodnego pod stopą wg PN-81/B-03020.
Sprawdzenie nośności jednorodnego gruntu pod symetryczną stopą fundamentową prostokątną wg PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.) z uwzględnieniem wpływów wyporu wody, obciążenia poziomego i spójności.

2. Nośność gruntu jednorodnego pod ławą wg PN-81/B-03020.
Sprawdzenie nośności jednorodnego gruntu pod symetryczną ławą fundamentową wg PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.) z uwzględnieniem wpływów wyporu wody, obciążenia poziomego i spójności.


Inne

1. Parametry materiałów
Moduł ogólnobudowlany prezentujący parametry wytrzymałościowe i inne podstawowych materiałów budowlanych takich jak stal profilowa i zbrojeniowa, beton, drewno w rozbiciu na dane wg dotychczasowych norm polskich i nowych norm opartych na Eurokodach.

Sprawdz cenę programu I.T.I. - BUDOWNICTWO OGÓLNE  w sklepie Intersoft.
Zobacz ulotkę o programie I.T.I. - BUDOWNICTWO OGÓLNE .
ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Kanał ArCADiasoftProfil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft InstagramArCADiasoft w serwisie PinterestRSSRSS
<<