Sprawdzenie poprawności narysowanej instalacji

Po zakończeniu rysowania zewnętrznej instalacji i po połączeniu wszystkich rurociągów i elementów istnieje możliwość sprawdzenia wykonania projektu pod względem poprawności połączeń rurociągów oraz innych elementów wprowadzonych do projektu.

Aby uruchomić funkcję sprawdzenia instalacji, kliknij na pasku narzędzi programu ikonę:

Program ArCADia:

      Wstążka Gaz ⇒ Grupa logiczna Instalacje Gazowe Zewnętrzne ⇒ 

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

      Pasek narzędzi Instalacje Gazowe Zewnętrzne Opis: 9_sprawdzenie.bmp

lub napisz

      iogas_ver.

Następnie w pasku poleceń na dole ekranu pojawia się polecenie „Proszę zaznaczyć obiekt startowy”. Należy wybrać np. punkt odpływu ciągu.

Pojawia się wówczas okno z tabelą ewentualnych błędów połączenia rurociągów lub ostrzeżeń o braku parametrów umożliwiających wykonanie obliczeń.

Rys. 36.        Raport instalacji gazowej z wyznaczeniem błędów

W tabeli użytkownik otrzymuje informację o ilości braków w ciągłości instalacji. Program wykrywa niepodłączone elementy instalacji oraz ciągi rurociągów, które nie mają połączenia z szafką gazową
i odbiornikiem. Użytkownik po kliknięciu na informację o błędzie uruchomi detekcję błędów na rysunku. Program na modelu zaznaczy ścieżki oraz elementy, gdzie występują błędy. Projektant na rysunku może wprowadzić korekty, podłączając elementy w celu zapewnienia ciągłości instalacji.

Po wprowadzeniu korekt program w raporcie informuje o prawidłowości zbudowanej instalacji.

Rys. 37.        Raport instalacji gazowej z informacją o poprawności zbudowanej instalacji

Użytkownik dostaje również informację o zapotrzebowaniu na gaz przez obiekty.

Typy komunikatów (różnią się ikonką przy komunikacie):

      Informacja

      Ostrzeżenie

      Błąd

 

Treść komunikatów – interpretacja

1.   Projekt instalacji jest poprawny

Komunikat występuje wówczas, gdy w instalacji jest główna szafka gazowa, a wszystkie obiekty pośrednio i bezpośrednio podłączone do tego punktu tworzą instalację zbudowaną poprawnie pod względem połączeń.

2.   Niepodłączony rurociąg

Komunikat występuje wówczas, gdy w projekcie istnieje rurociąg, który jest niepodłączony.

3.   Elementy niepodłączone, np. Zawór gazowy ZG2

Komunikat występuje wówczas, gdy obiekt nie jest podłączony do żadnego rurociągu.

4.  Elementy niepodłączone do żadnej ścieżki, np. Szafka SZG3

Komunikat występuje wówczas, gdy obiekt (również rurociąg) nie ma pośredniego lub bezpośredniego połączenia z główną szafką gazową. (Może być podłączony do rurociągów, ale rurociągi te nie mają połączenia z szafką.)