Instalowanie i uruchamianie programu

Otwieranie projektu (CAD)

Można otworzyć dowolny z poniższych plików:

      standardowy plik rysunku w formacie DWG,

      dowolny z przykładowych rysunków dołączanych z programem ArCADia-INTELLICAD,

      plik w formacie wymiany rysunku DXF,

      plik w formacie do przesyłania w sieci DWF,

      szablony rysunków w formacie DWT.

Aby szybko otworzyć ostatnio używany rysunek, wybierz Plik > <nazwa pliku>. Program zapamiętuje nazwy ostatnich czterech rysunków. Aby szybko otworzyć rysunek z okna dialogowego Otwórz rysunek, kliknij dwukrotnie nazwę rysunku.

Można otworzyć rysunek podczas przeglądania rysunków na komputerze przy pomocy np. Windows Explorera. Wystarczy kliknąć dwukrotnie plik w celu otwarcia go w programie ArCADia-INTELLICAD. Identyfikację żądanego rysunku ułatwia wyświetlanie miniatur rysunków podczas ich przeglądania.

Sposób otwarcia istniejącego rysunku:

Program ArCADia:

Użyj jednej z poniższych metod:

      Wybierz wstążkę Narzędzia główne, następnie w grupie logicznej Pliki wybierz przycisk Otwórz.

      Naciśnij na przycisk ArCADia , a następnie na przycisk Otwórz.

Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

Użyj jednej z poniższych metod:

      Wybierz Plik > Otwórz.

      Na pasku narzędzi Standard kliknij narzędzie Otwórz otwórz.

      Napisz otwórz, a następnie naciśnij Enter.

 

Wspólnie dla Programów ArCADia, AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD:

1.  W typie pliku wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć.

2.  Wybierz katalog zawierający dany rysunek.

3.  Wykonaj jedno z poniższych:

      Wybierz rysunek, który chcesz otworzyć i kliknij Otwórz.

      Kliknij dwukrotnie rysunek, który chcesz otworzyć.

Jeśli rysunek wymaga hasła, podaj je, kliknij OK, aby sprawdzić hasło i ponownie kliknij Otwórz.