Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

INNOWACYJNY PROGRAM CAD/CAE DO PROJKETOWANIA SIECI ELEKTRYCZNYCH - RYSUNEK i OBLICZENIA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNEPobierz aktualna wersję programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNEZobacz prezentecję nowy program CAD/CAE do projektowania sieci elektrycznych Sklep INTERsoft

Czym jest program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE ?

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. Standardowo oferowany jest jako niezależny program, do działania którego konieczny jest moduł podstawowy ArCADia START pełniący funkcję edytora graficznego. Połączenie dwóch narzędzi tj. ArCADia-START i ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE daje nowoczesne narzędzie do projektowania, obliczeń, rysowania i edycji dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Pełna kompatybilność z innymi programami CAD pozwala na efektowne zaprezentowanie własnych projektów i pełną wymianę danych z pozostałymi branżystami.

Moduł branżowy ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE wykorzystując edytor graficzny innych programów może pracować również jako rozszerzenie do programu ArCADia-INTELLICAD 2009 lub programu AutoCAD. Moduł współpracuje z najnowszymi wersjami AutoCAD'a.

Wprowadzając na rynek program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE rozszerzyliśmy system ArCADia o kolejny element niezbędny projektantom. Program ten w pełni korzysta z funkcjonalności i obiektowości, którą cechują się aplikacje ArCADii. Dzięki temu mamy możliwość w przyszłości rozbudowywać program o nowe bazy obiektów i elementów, które mogą posiadać szereg złożonych cech i właściwości. Dzięki integracji z pozostałymi programami systemu ArCADia informacje o tych obiektach są w pełni przenoszone z projektem i dostępne dla innych użytkowników aplikacji systemu ArCADia jak również projektantów pracujących w środowisku AutoCAD. Odtąd nasz projekt instalacji elektrycznej nie jest już tylko zbiorem płaskich linii, ale staje się zbiorem szeregu dodatkowych informacji o użytych w projekcie elementach np: kablach, transformatorach, rodzajach przyłączy itd. Dzięki tym informacjom program oprócz wykonywania rysunku instalacji potrafi jednocześnie wykonywać niezbędne obliczenia i dzięki temu możemy szybko sprawdzać zgodność projektu z założeniami projektowymi.

Schemat systemu ArCADia
System ArCADia - kompletna obsługa procesu projektowania

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE kierowany jest zarówno do projektantów sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jak i do wszystkich osób związanych z branżą elektrotechniczną. Program obsługuje podkłady rastrowe więc łatwo jest przy jego pomocy wykonywać rysunki sieci elektroenergetycznych bezpośrednio na planach zagospodarowania przestrzennego, może być wiec również bardzo użyteczny przy sporządzaniu aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych, które przyspieszają pracę nad projektami, a rozbudowane, specjalistyczne funkcje, w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny. Do pracy z programem ArCADia-ARCHITEKTURA proponujemy dedykowany silnik graficzny ArCAdia-START jednocześnie umożliwiamy posiadaczom programów ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD korzystanie na tej samej licencji z funkcjonalności modułu który instalowany jest wówczas dodatkowo jako nakładka dla tych programów.

Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

Możliwości programu:

 • Szybkie sporządzenie rysunków sieci elektroenergetycznych zewnętrznych na planach zagospodarowania przestrzennego, a także wykonanie własnego przedstawiającego sieć rysunku-począwszy od transformatora, a skończywszy na tablicy rozdzielczej w budynku. 
 • Możliwość projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych. 
 • Szybkie i sprawne wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego do obiektów budowlanych oraz zaprojektowania instalacji oświetlenia zewnętrznego np. oświetlenia dróg, ulic, parkingów.
 • Na każdej projektowanej linii użytkownik ma możliwość doboru aparatów zabezpieczających przed skutkami zwarć i przeciążeń, wykorzystując przy tym bibliotekę urządzeń zabezpieczających lub tworząc własne.
 • Bogata biblioteka obiektów oraz możliwość definiowania własnych, które usprawniają proces projektowania. 
 • Oprócz możliwości sprawnego wykonania rysunków technicznych program przeprowadza niezbędne obliczenia i tworzy profesjonalną dokumentację techniczną. Użytkownik może wygenerować zestawienie użytych w projekcie elementów -zapisywane przez program w formacie .rtf.
 • Współpraca z nowymi wersjami programu AutoCAD.

Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE Program ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

Zamów jedną z wersji programu ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE
Narzędzie do projektowania i obliczeń sieci energetycznych

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE

ZMIANY W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU


ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE 2.0 (wydana 2.07.2013)

Nowa funkcjonalność

 • Możliwość generowania schematów strukturalnych sieci począwszy od źródła zasilania po ostatni obiekt . Funkcjonalność ta umożliwia w szybki sposób wygenerowanie rysunku schematu strukturalnego projektowanej sieci niezbędnego w dokumentacji projektowej. Schemat zawiera topologie projektowanej sieci.
 • Usprawnienie obliczeń technicznych o wprowadzenie współczynnika jednoczesności i impedancji pętli zwarcia do obiektu „złącze kablowe” co pozwala na obliczenia zwarciowe wewnętrznych linii zasilających od złącza kablowego do tablicy rozdzielczej w budynku oraz pozwala na obliczenia mocy obciążeniowej na każdym odcinku projektowanej sieci.
 • Możliwość generowania współrzędnych geodezyjnych na planach zagospodarowania terenu. Użytkownik po zaznaczeniu punktów geodezyjnych może wygenerować raport współrzędnych X i Y do pliku RTF. Funkcjonalność ta jest bardzo przydatna kiedy projektant musi przedstawić współrzędne geodezyjne załamań projektowanej sieci do Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
 • Możliwość podmiany widoku symbolu dla konkretnego obiektu. Użytkownik ma możliwość tworzenia baz własnych symboli dla projektowanych obiektów.
 • Mufa kablowa

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<