Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

I.T.I.

PODRĘCZNY KALKULATOR INŻYNIERA BUDOWNICTWA
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu I.T.I.Pobierz aktualna wersję programu I.T.I. Podęczny kalkulator dla inżynierów. Zobacz prezentecję Sklep INTERsoft

Czym jest program I.T.I. ?

INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE - nowy podręczny kalkulator dla inżynierów, to podręczne kompendium wiedzy, zawierające narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej. Program zaprojektowany został jako zestaw mniejszych i większych modułów podzielonych na grupy tematyczne. W aplikacji zastosowano najnowocześniejsze technologie informatyczne firmy Microsoft pozwalające na pracę z programem bez jakiegokolwiek szkolenia i wyjątkowy w tego typu aplikacjach interfejs graficzny. W skład tablic wchodzą zarówno niewielkie aplikacje odpowiadające zbiorom tabel w różnych źródłach książkowych, najnowszych normach itp, oraz proste programy liczące z różnych dziedzin wiedzy inżynierskiej. Wersja 4.5 programu zawiera 88 modułów w tym 36 modułów związanych z normami budowlanymi.

Dlaczego warto wybrać program I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE?

Program I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE w wersji 1.0 uzyskał prestiżowe logo Certified for Windows Vista. Oznacza to, że program gwarantuje stabilną pracę z najnowszym systemem operacyjnym Windows Vista we wszystkich wersjach, w pełni wykorzystując możliwości nowej platformy Microsoftu oraz spełnia najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa aplikacji, program jest również zgodny z system Windows 7. Program jest ciągle rozwijany o nowe moduły nie tylko z zakresu budownictwa.

Nowością w wersji 4.5 jest nowy podział na cztery grupy licencyjne:

przy czym wersja BASIC jest grupą bezpłatnych modułów. A wszyscy użytkownicy naszych programów mogą używać jej do celów komercyjnych.

Zamów jedną z wersji programu I.T.I.
Tablice i kakulatory inżynierskie

I.T.I.

ZMIANY W KOLEJNYCH WERSJACH PROGRAMU


I.T.I. 4.8.5 (wydana 19.02.2013)

 • Dodano zapis i odczyt projektów.

I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

 • Korekta szybkości otwierania formularzy aplikacji.
 • Zmiana sposobu zapisywania raportów z aplikacji (w html i rtf bez Cristal Reports).
 • Korekta typoszeregu rur miedzianych dla instalacji grzewczych, literówek, formatowania i odświeżania w module ogrzewania.
 • Korekta tworzenia raportów i obsługi komunikatów z obliczeń.
 • Tablica profili stalowych – dodanie ciężarów blach i płaskowników.
 • Obciążenia stałe – korekta ciężaru blachy.
 • Grunty – korekta opisu współczynnika korekcyjnego.
 • Tablice profili stalowych – korekta jednostek w parametrze wymiaru półki ceownika.
 • Aktualizacja parametrów klas drewna wg najnowszych norm.
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru – aktualizacja klasy zaprawy fm.
 • Obciążenie wiatrem – aktualizacja doboru współczynnika ekspozycji dla ścian i tablic.
 • Korekta wartości zużycia wody dla Przychodni lekarskich i Ośrodków zdrowia.

I.T.I. 4.7.300 (wydana 15.11.2012)

Zmiany w wersji

 • Obciążenie użytkowe wg PN – korekta jednostek i oznaczeń dla tabeli współczynników części długotrwałej obciążenia zmiennego.
 • Obciążenie wiatrem wg EN - korekta ograniczeń przy liczeniu obciążenia wiatrem dla tablic.
 • Korekta działania modułu do liczenia zarysowania w belkach prostokątnych i teowych w ITI – Konstrukcje.
 • Korekta nazewnictwa klas betonu w modułach wg norm polskich i europejskich.
 • Przeniesienie wczytywania źródeł RSS na osobny wątek podczas startowania programu.

I.T.I. 4.7.200

 • Obciążenie wiatrem wg PN – korekta prawidłowego rozpoznawania stref (sprawdzić rozpoznawanie stref w pozostałych modułach obc. wiatrem i śniegiem).
 • Korekta błędów w czcionce w oknie Ustawień programu - brak polskich czcionek.
 • Korekta rozkładu obciążenia wiatrem na dachu na obciążenie pionowe i poziome.

I.T.I. 4.7 (wydana 10.05.2012)

Zmiany w wersji

 • Obciążenie wiatrem eg PN-EN – korekta uwzględniania współczynników cdir i cseson.
 • Statyka belki wieloprzęsłowej – korekta współczynnika przy liczeniu momentów przęsłowych dla belki 4- przęsłowej.
 • Obciążenie wiatrem wg PN-EN – zdjęcie blokady na wymiary budynku przy paczeniu parcia poziomego wiatru na ściany.
 • Wiązar jętkowy – zastąpienie szacunkowego wyznaczania momentu bezwładności (liczonego błędnie z ugięcia), szacunkowym wskaźnikiem przekroju krokwii, liczonym z maksymalnego momentu.
 • Dodano we wszystkich modułach obc. wiatrem, śniegiem, oblodzeniem informacji czy wyliczona wartość jest obliczeniowa czy charakterystyczna.
 • Korekta liczenia obciążenia wiatrem wg PN-EN dla ścian wolnostojących i attyk (zdjęcie ograniczeń wymiarowych i korekta w procesie interpolacji liniowej współ. cpe,net).
 • Korekta wyboru stref klimatycznych w module „Obciążenie wiatrem wg. PN-EN”.
 • Korekta wymnażania przez współ. obciążenia obciążeń które mają być charakterystyczne dla obc. wiatrem wg PN-EN.
 • Dodano w raportach obciążenia charakterystycznego wiatrem wg PN-EN.

I.T.I. 4.6.1630 (wydana 27.04.2011)

BASIC:

Zmiany w wersji

 • Program się blokuje po zminimalizowaniu okienka wykresów.
 • Poprawka w bazie danych profili stalowych (SteelProfiles.xml) dla prętów okrągłych.
 • Poprawka dla klas betonu (MaterialsProfiles.xml).
 • Numer wersji programu w belce tytułowej.

Kalkulator

 • Przy przeliczaniu formatów liczb wprowadzono ograniczenie górne wprowadzanych wartości.
 • Matematyka - Charakterystyki geometryczne 18 podstawowych brył:
 • Brak ograniczeń dla wymiarów prostopadłościanu.
 • Budownictwo - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród
 • Usunięcie zbędnych komunikatów.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

Obciążenia - Obciążenia wiatrem wg PN

 • Błędne oznaczenie obciążenia powierzchni.
 • Poprawione ograniczenia.
 • Poprawki do oznaczeń „duże P” i „małe p” oraz jednostek „kN” i „kN/m2”.

Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN

 • Literówka.

Żelbet - Długość zakotwienia wg PN

 • Długość zakotwienia prętów - tekst opisu.

Drewno - Dachy jętkowe

 • Zmiana rysunku, wyrównywanie i literówki.

Drewno - Wyznaczanie sił przekrojowych w krokwiach

 • Zmiana rysunku, zmiana kolorów.

Żelbet - Schody płytowe

 • Błędne liczenie zbrojenia dla danej klasy stali, błędna klasa stali w raporcie.
 • Poprawiony ciężar objętościowy betonu z 24 na 25 kN/m3.

KONSTRUKCJA:

Obciążenia - Obciążenia stałe wg PN-EN

 • Błąd w nazwach obciążeń.

Inne - Nadproża okienne i drzwiowe

 • Literówka.

Żelbet - Wysokość użyteczna przekroju wg PN

 • Literówki.

Grunty - Głębokość zabicia ścianki szczelnej

 • Literówki i układ.
 • Brak tooltipa.

INSTALACJE:

Ogrzewanie - Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania

 • Brak raportu.

Ogrzewanie - Obliczenie mocy i pojemności zasobnika

 • Literówki i niewidoczne fragmenty kontrolek.

Gaz - Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych

 • Błąd w nazewnictwie.
 • Błędne ograniczenie minimalnej kubatury dla urządzeń z grupy B z otwartą komorą spalania – powinno być 8 m3 a jest 6.5 m3.
 • Błędne liczenie minimalnej kubatury dla urządzeń mieszanych z grupy A i B.

Woda i Kanalizacja - Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN

 • Literówka.

Woda i Kanalizacja - Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN

 • Przycięte kontrolki.

I.T.I. 4.6

Program umożliwia wyświetlanie informacji poprzez kanał RSS o nowościach i promocjach w firmie INTERsoft.

I.T.I. 4.5 (wydana 11.05.2010)

Nowe moduły i aktualizacje:

INSTALACJE:

Woda i Kanalizacja

 • Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacyjnego sanitarnego wg PN-EN 12056-2
 • Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę dla jednostek osadniczych, osiedli mieszkaniowych, stref przemysłowych, innych obszarów.
 • Wyznaczanie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego wg PN-92/B01706.

Obliczanie pojemności zbiorników bezodpływowych.

 • Wyznaczanie parametrów małych oczyszczalni ścieków: pojemność zbiornika anaerobowego, długość drenażu rozsączającego.
 • Wyznaczanie powierzchni zlewni zredukowanej.
 • Wyznaczanie ilość wód deszczowych.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla kuchni przemysłowych wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów tłuszczów dla małych zakładów przetwórstwa mięsnego wg PN-EN 1825-2.
 • Obliczanie wielkości separatorów substancji ropopochodnych wg PN-EN 858-2.

Gaz

 • Zapotrzebowanie na gaz dla budynku.
 • Obliczanie kubatury pomieszczeń dla zainstalowanych urządzeń gazowych.

Ogrzewanie

 • Zawór bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania.
 • Dobór średnicy rurociągu centralnego ogrzewania.
 • Obliczenie mocy i pojemności zasobnika.
 • Przeciętne zużycie wody.

I.T.I. 4.0 (wydana 31.10.2010)

Nowe moduły i aktualizacje:

 • Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4
 • Rozkład obciążeń na dachu
 • Obciążenie wiatrem w/g PN-77/B-02011 - aktualizacja o poprawkę Az1 z 2009r.
 • Klasy właściwości mechanicznych śrub według PN-90/B-03200
 • Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200
 • Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200
 • Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002
 • Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002
 • Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1
 • Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1
 • Wyznaczanie sił normalnych w krokwiach
 • Dachy jętkowe
 • Grodzice (ścianki szczelne)
 • Głębokość zabicia ścianki szczelnej

I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

I.T.I. 3.0 (wydana 31.10.2008)

Obciążenia:

 • Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
 • Obciążenia stałe według PN-82/B-02001:
 • Obciążenia zmienne według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
 • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (obciążenia technologiczne i montażowe):
 • Obciążenia zmienne według PN-82/B-02003 (ciężary objętościowe):
 • Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1
 • Obciążenie oblodzeniem wg PN-87/B-02013
 • Obciążenie pojazdami wg PN-82/B-02004
 • Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011
 • Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010

Statyka:

 • Profile złożone - moduł budowlany przeznaczony do ustalania charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych dowolnych złożeń przekroi stalowych lub innych.
 • Belka jednoprzęsłowa – obliczenia statyczne belek wolnopodpartych i zamocowanych.
 • Belka ciągła - obliczenia statyczne belek ciągłych do 4 przęseł.
 • Płyty prostokątne – obliczenia statyczne płyt prostokątnych opartych na trzech lub czterech krawędziach.
 • Płyty okrągłe – obliczenia statyczne płyt okrągłych – 15 schematów.
 • Stateczność prętów – współczynniki wyboczenia i siły krytyczne.
 • Łuki paraboliczne-obliczenia statyczne wolnopodpartych i zamocowanych łuków parabolicznych.
 • Cięgna – obliczenia charakterystyk i sił dla cięgna wiotkiego dwustronnie kotwionego.
 • Rama prostokątna (12 schematów)
 • Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy)

Stal:

 • Tablice profili stalowych.
 • Ściskanie osiowe według PN-90/B-03200.
 • Rozciąganie osiowe według PN-90/B-03200.
 • Zginanie według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe ze ściskaniem według PN-90/B-03200.
 • Zginanie dwukierunkowe z rozciąganiem według PN-90/B-03200
 • Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692
 • Śruby, nity i akcesoria
 • Blachy trapezowe
 • Długość wyboczeniowa słupów stalowych

Żelbet:

 • Powierzchnia zbrojenia – rozkład zbrojenia w płytach.
 • Stropy gęsto żebrowe – charakterystyki stropów Teriva.
 • Długość haków według PN-B-03264: 2002.
 • Długość zakotwienia według PN-B-03264: 2002.
 • Rozkład zbrojenia w belce według PN-B-03264: 2002.
 • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie słupów.
 • Zginanie według PN-B-03264: 2002 – wymiarowanie belek.
 • Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002 – stan graniczny użytkowania dla belek.
 • Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002.
 • Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB – ugięcia płyt krzyżowo zbrojonych.
 • Schody płytowe.
 • Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych

Drewno:

 • Tarcica iglasta według PN-75/D-96000.
 • Ściskanie mimośrodowe według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie słupów.
 • Zginanie z siłą osiową według PN-B-03150: 2000 – wymiarowanie belek.
 • Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000.
 • Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000

Grunty:

 • Parametry gruntów według PN-81/B-03020.
 • Współczynniki Winklera dla fundamentów.
 • Współczynniki Winklera dla różnych materiałów.
 • Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania.
 • Nośność gruntu jednorodnego pod stopą fundamentową wg PN-81/B-03020.
 • Nośność gruntu jednorodnego pod ławą fundamentową wg PN-81/B-03020.

Matematyka:

 • Równania – rozwiązywanie układów równań do 5 niewiadomych.
 • Wielomiany – znajdowanie pierwiastków wielomianów.
 • Macierze – operacje na macierzach.
 • Figury – charakterystyki geometryczne 32 figur płaskich.
 • Bryły – pola i objętości 18 brył.
 • Statystyka - moduł matematyczny do obliczeń statystycznych
 • Transformacja układu współrzędnych
 • Wzory matematyczne
 • Wykresy funkcji
 • Kalkulator
 • Obliczanie całki oznaczonej z funkcji w zadanym przedziale

Inne:

 • Parametry materiałów budowlanych - stal profilowa i zbrojeniowa, beton, drewno.
 • Przenikanie ciepła – obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
 • Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361.
 • Przeliczanie jednostek
 • Geometria schodów
 • Obliczanie rat kredytowych
 • Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007
 • Parametry elementów murowych drobnowymiarowych
 • Nadproża okienne i drzwiowe
 • Właściwości mechaniczne materiałów

dodatkowe możliwości

Obciążenia:

 • Indywidualne konfigurowanie menu i pasków narzędziowych.
 • Możliwość otwierania części modułów w skalowalnym oknie dialogowym z możliwością jego powiększenia na cały ekran.
 • Tematy kolorystyczne.

I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE

I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE I.T.I. - INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE


Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil INTERsoftProfil INTERsoft Google PlusRSSRSSKanał INTERsoft
<<