Strona stosuje pliki cookies oraz skrypty do analizy ruchu w serwisie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności i cookie Ukryj
 

ArCADia-ARCHITEKTURA

TO NOWATORSKIE PODEJŚCIE DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Przejdź do wsparcia technicznego dla programu ArCADia-ARCHITEKTURAPobierz aktualna wersję programu ArCADia-ARCHITEKTURAZobacz prezentecję Zobacz prezentacje programu ArCADia-ARCHITEKTURA Sklep INTERsoft

Czym jest ArCADia - ARCHITEKTURA?

ArCADia-ARCHITEKTURA to program CAD przeznaczony do tworzenia dokumentacji architektonicznej. ArCADia-ARCHITEKTURA jest częścią systemu ArCADia składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych. ArCADia-ArCHITEKTURA może działać jak rozszerzenie programu ArCADia 10 lub programu AutoCAD. Połączenie dwóch narzędzi, tj. ArCADia 10 i ArCADia-ARCHITEKTURA daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia, rysowania i edycji dokumentacji, a pełna kompatybilność z innymi programami architektonicznymi pozwala na efektowne zaprezentowanie własnych projektów i pełną wymianę danych z branżystami.

Do kogo skierowany jest program?

Program ArCADia-ARCHITEKTURA kierowany jest przede wszystkim do architektów, ale również do projektantów zajmujących się branżą instalacyjną w budownictwie i innych projektantów, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtworzeniem bryły budynku. Wykorzystanie najnowszej technologii przyspiesza pracę nad projektami, a rozbudowane, specjalistyczne funkcje, w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny.

Schemat systemu ArCADia
System ArCADia - kompletna obsługa procesu projektowania

Dlaczego warto wybrać program ArCADia-ARCHITEKTURA?

ArCADia-ARCHITEKTURA to nowoczesna aplikacja łącząca intuicyjność pracy z profesjonalnym i precyzyjnym środowiskiem programów CAD. Program opiera się na idei rysowania przy pomocy obiektów architektonicznych. Rysunek wykonany z pomocą funkcji dostępnych w ArCADia-ARCHITEKTURA przestaje być już tylko zbiorem kresek a staje się bazą informacji o projektowanym budynku zawierającą dane o parametrach ścian, stolarki, wprowadzonych instalacjach wodno-kanalizacyjnych, itd.

ArCADia-ARCHITEKTURA ArCADia-ARCHITEKTURA

ARCADIA-ARCHITEKTURA - FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU.

Podstawowe możliwości programu:

Praca na rysunkach dowolnie skomplikowanych rzutów kondygnacji i budynków, przy użyciu podstawowych elementów konstrukcyjnych: ścian warstwowych (z definicją materiałów dla warstw, ich priorytetów łączenia oraz sposobów kreskowania), stolarki okiennej i drzwiowej, słupów (okrągłych, eliptycznych i prostokątnych), kominów, schodów, dachów, itp. Rysowanie ścian jedno i wielowarstwowych z możliwością definiowania najczęściej używanych wypełnień warstw. Dowolne definiowanie grubości i ilości warstw z określeniem linii rysowania ściany (krawędź lub osi). Stolarka wybierana jest z obszernej biblioteki i wprowadzana na rzut w sposób parametryczny (z możliwością zadania wszystkich parametrów: wysokości, szerokości, symbolu i wysokości parapetu) wraz z pełnym opisem (zapałką i wysokością parapetu). Podczas wprowadzania w ściany okien i drzwi wybierany jest kierunek ich otwarcia. Pełna obiektowość, czyli bieżąca modyfikacja wszystkich elementów, ich wyglądu, właściwości i sposobu narysowania. Wbudowana biblioteka elementów zawiera również symbole: sanitarne, kuchenne, roślinność, elementy wyposażenia wnętrz, pojazdy, itp. Bryłę budynku można oglądać zarówno w podglądzie 3D jak i na przekrojach i elewacjach.

Dodatkowe możliwości:

Przy rysowaniu narzędziami programu ArCADia-ARCHITEKTURA aplikacja pomaga, a czasem wyręcza projektanta w pracy. Część funkcji programu jest zautomatyzowana, co pozwala np. w prosty sposób, poprzez kliknięcie na środku rzutu kondygnacji, wprowadzić strop nakrywający cały rzut. Nad wprowadzonymi schodami wycinany jest otwór w stropie. Automatycznie tworzony jest także obrys zamknięty ścian tworzący pomieszczenia wraz ze zliczeniem ich powierzchni i kubatury. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera kilka sposobów wymiarowania, w tym obiektowe, które automatycznie wymiaruje cały budynek wymiarami zewnętrznymi przypisanymi do elementów. Takie wymiarowanie, tak jak zestawienia, jest modyfikowane wraz ze zmianami na rzucie. Program zawiera wiele takich funkcji, które w czasie projektowania można wykorzystywać, modyfikować lub wprowadzać elementy według własnego pomysłu.

Obsługa formatu DWG:

ArCADia-ARCHITEKTURA to narzędzie pracujące w środowisku programu ArCADia-INTELLICAD 2009 SE lub programu ArCADia-INTELLICAD 7 lub programu AutoCAD (od 2009 do 2011). Posiada pełną obsługę formatu DWG od AutoCADa 2.5 do 2010.

ArCADia-ARCHITEKTURA to program zawierający szereg narzędzi architektonicznych ułatwiających wykonywanie rysunków CAD.

ŚCIANY:

 • Wprowadzanie ścian łukowych jedno- lub wielowarstwowych.
 • Możliwość przekształcenia rysunku 2D stworzonego z polilinii lub linii w rzut ścian jednobądź wielowarstwowych, ścian wirtualnych lub rzutu fundamentów.
 • Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni.

SŁUPY:

 • Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym i eliptycznym z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału.

OKNA I DRZWI SKRYPTOWE:

 • Wprowadzanie okien o różnych kształtach (okrągłe, trójkątne, z łukiem, itp.) z możliwością zadawania podziału poziomego i pionowego oraz definiowaniem widoczności parapetu lub wycinania wyłącznie otworu w ścianie w kształcie okna specjalnego.
 • Wprowadzanie drzwi łukowych pojedynczych i podwójnych.

OTWORY W ŚCIANIE:

 • Wprowadzanie w ścianie otworu o zadanej szerokości i wysokości z lewej i prawej strony (wstawianie na dowolnej wysokości).
 • Możliwość wprowadzenia wnęki o zadanej głębokości.

STROPY:

 • Wprowadzanie dowolnych stropów poprzez wskazanie kształtu.
 • Wprowadzanie otworów w stropie w sposób automatyczny lub dowolny.

SCHODY:

 • Tworzenie schodów krętych wprowadzanych wraz ze słupkiem konstrukcyjnym lub bez niego.
 • Wprowadzanie ramp/pochylni pojedynczych lub ze spocznikem.

DACHY:

 • Automatyczne, jak i dowolne wprowadzanie dachów wielospadowych z pełną możliwością edycji (zmiany na jedno- lub dwuspadowy, zmiany wysokości ścianki kolankowej i nachylenia dla każdej połaci oddzielnie).
 • Wprowadzanie okien i otworów w dachu.
 • Wprowadzanie facjatek dachowych (lukarn).

FUNDAMENTY:

 • Wprowadzanie na rzut ław oraz dowolnie definiowanych stóp fundamentowych.

BRYŁA:

 • Rysowanie dowolnego kształtu bryły o zadanej wysokości. Bryła może być użyta jako taras, podest, antresola, itp. element.
 • Wprowadzanie bryły o określonej szerokości i wysokości, np. jako podciągi i belki z możliwością wyboru osi lub krawędzi wprowadzania.
 • Wprowadzanie bryły poprzez obrys prostokątny.

OBIEKTY:

 • Import obiektów w formacie 3DS.
 • Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu.

ELEMENTY POMOCNICZE:

 • Wymiarowanie:
  • Automatyczne wymiarowanie całego rzutu kondygnacji poprzez wybór linii wymiarowych (całkowity zewnętrzny, zewnętrzny elementów wystających, pomieszczeń i ścian oraz stolarki i otworów).
  • Przypisanie wymiarowania do obiektów umożliwiające automatyczną modyfikację po każdorazowej edycji.
  • Możliwość wprowadzenia koty wysokościowej na rzucie kondygnacji i na przekroju.
  • Możliwość wprowadzenia opisu elementu (dachu, stropu, ściany) zarówno na rzucie, jak i przekroju. (Oprócz zapałki dostępna jest również chorągiewka z wykazem materiałów wskazanego elementu).
 • Rendering:
  • Definiowanie materiałów dla każdego elementu w jego własnościach.
  • Rendering uproszczony (szybki i prosty w użyciu) lub zaawansowany z możliwością definiowania wszystkich potrzebnych ustawień (rodzaju i pozycji oświetlenia, zmiękczania cieni, itp.).
  • Okno Renderingu jest niezależne od programu ArCADia-ARCHITEKTURA, umożliwiające kontynuowanie prac nad projektem podczas obliczeń wizualizacji.
 • Edycja bazy materiałów:
  • Dostępność bazy materiałów normowych (wg PN-EN 6946 i PN-EN 12524) wraz z możliwością dowolnej modyfikacji poprzez dodawanie, zmianę i usuwanie elementów z biblioteki.
 • Róża wiatrów:
  • Możliwość wprowadzenia na rzut przyziemia symbolu i kierunku strzałki północy.
 • Przekrój:
  • Automatyczne tworzenie przekroju poprzez wskazanie linii cięcia budynku z możliwością definiowania elementów widocznych w przekroju.
  • Automatyczne wprowadzanie wieńców, umieszczanie ich nad nośną warstwą ściany (przy zadaniu typów ścian) w przestrzeni stropu.
  • Wraz ze stolarką i otworami, automatyczne wprowadzanie nadproży widocznych na przekroju.
  • Możliwość odświeżania przekroju automatycznie lub ręcznie dla przyspieszenia pracy nad projektem.
  • Możliwość inteligentnego rozbicia widoków z zachowaniem grup elementów i obsługi Menadżera projektu.
 • Komunikacja z innymi systemami:
  • Projekt wykonany w ArCADii-ARCHITEKTURZE widoczny jest jako trójwymiarowy projekt w ArConie, tak samo, jak budynek narysowany w ArConie przenoszony jest jako pełen budynek do ArCADii-ARCHITEKTURY. Zapewnia to architektowi możliwość posługiwania się nie tylko zwykłymi liniami lecz kompletnymi obiektami typu: ściana, okno czy drzwi.

Rozszerzony Import/Eksport do programu ArCon:

 • całkowicie zmieniony interfejs użytkownika: okna dialogowe, opcje importu/eksportu,
 • przenoszenie dwukierunkowe całej bryły budynku,
 • przenoszenie wymiarowania, dachów, przekrojów.

Zamów jedną z wersji programu ArCADia-ARCHITEKTURA
Nowatorskiego programu CAD pracującego z obiektami architektonicznymi

Ulotka PDF Sklep INTERsoft

ArCADiasoft - BUDUJĄCE OPROGRAMOWANIE
 
Profil ArCADiasoftProfil ArCADiasoft Google PlusRSSRSSKanał ArCADiasoft
<<