I.T.I- INSTALACJE > Gaz

Zapotrzebowanie na gaz dla budynku

Moduł umożliwia na określenie zużycia gazu przez obiekt budowlany, w którym przewidywane jest zainstalowanie odbiorników gazowych. Określone zużycie gazu może być traktowane jako przepływ obliczeniowy do doboru średnicy przyłącza gazowego oraz jako wstępny parametr do określenia kwartalnego i rocznego zużycia gazu przez obiekt budowlany.