Prezentacja alternatywna dla schodów

Alternatywna prezentacja schodów charakteryzuje się zasadniczo wyświetlaniem na rzucie schodów linii biegu.

W przeciwieństwie do prezentacji alternatywnej ścian, okien, drzwi i dachów można w przypadku schodów wybrać między czterema typami prezentacji. Wyboru dokonać można w odpowiednim oknie dialogowym schodów w obszarze Rzut 2D-alternatywna prezentacja. Poniższy rysunek pokazuje wszystkie cztery możliwości:

        

Bez przekroju                                z przekrojem, bieg poniżej

Przekrój, rzut przerywaną linią           Tylko przekrój