Normy

PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu”

PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne: Oznaczenia na rysunkach”

PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej: Wymagania”

PN-EN 671-1 „Stałe urządzenia gaśnicze; Hydranty wewnętrzne; Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”

PN-EN 671-2 „Stałe urządzenia gaśnicze; Hydranty wewnętrzne; Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym”

￿