Normy

1.  PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”

2.  PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”

3.  PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania”

4.  PN-EN 671-1 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”

5.  PN-EN 671-2 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym”

￿